Om oss

Vår historia

Om oss

Strømmen Solaris är en del av Strømmen-koncernen av skandinaviskt kapital. 

Strømmen är ett varumärke av skandinaviskt ursprung, vars historia går tillbaka till 1884. Huvudverksamhetsområdet för Strømmen är tillverkning, design och installation av individuella aluminium- och träfönster, dörrar, terrassdörrar och fasadsystem. 2005 flyttades produktionen av Strømmen till Litauen och 2015 och 2020 öppnades två nya fabriker med en total yta på 7600 kvadratmeter. Företaget har filialer i Norge, Sverige, Danmark och Storbritannien. Dotterbolaget UAB Strommen Solaris grundades 

2022 och har blivit officiell representant för tillverkaren av REC-solmoduler. REC Group är en av de mest avancerade premiummodultillverkarna i världen.

Ar galite pradėti įsirenginėti saulės elektrinę anksčiau nei sulauksite APVA kvietimo teikti paramos saulės elektrinei prašymą?

Taip, tokia galimybė atsirado nuo 2023 08 23.  

Remiantis 2023 08 23 įsigaliojusiu energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ projektų finansavimo sąlygų aprašu pareiškėjui suteikiama galimybė užbaigti projektą dar iki kvietimo, t.y. nuo Aprašo įsigaliojimo datos (2023-08-23).  Ši nuostata apibrėžta Aprašo 13.4 punkte, kad įgyvendinant jėgainės projektą, kuriam prašoma finansavimo, PVM sąskaita–faktūra, patvirtinanti Apraše nurodytos įrangos įsigijimą, gali būti išrašyta ir pagal Aprašą remiamos įrangos montavimo darbai turi būti užbaigti ir nuosavybės ribų aktas pasirašytas ar atnaujintas ne anksčiau kaip Aprašo įsigaliojimo dieną (t. y. 2023-08-23).

Kada galima teikti paraišką saulės elektrinei įrengti?

APVA adresuotą paramos saulės elektrinei įrengti prašymą galima teikti  po kvietimo tą daryti paviešinimo – 6 mėnesius po jo arba kol pasibaigs kvietimui skirta lėšų suma. Šiuo metu kvietimas saulės elektrinių įrengimui namų ūkiuose 2024 metais yra pasibaigęs – prašymus bus galima teikti sulaukus naujo kvietimo.
Paramą Lietuvoje įrengiamoms saulės elektrinėms skirsto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).

Kas gali gauti paramą saulės elektrinei įrengti?

APVA paramą saulės elektrinėms gali gauti bet kuris privataus namo, sodo namo arba sklypo savininkas, įsirengęs naują saulės elektrinę. 
Saulės elektrinės įrengimui naudojami pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).

Kokio dydžio paramą galite gauti?

Paramos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir inverterį) pagal anksčiau skelbtuose APVA kvietimuose nurodytas sąlygas buvo 322,91 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios, o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius buvo 242,92 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios.

Šiuo metu energetikos ministerija siūlo atnaujinti finansavimo sąlygas – už 1 kilovatą (kW) naujos elektrinės skirti 255 eurų kompensaciją (anksčiau skirti 323 eurai), o už 1 kW įrengtosios galios padidinimą – 192 eurus (243,2 euro). 

Nuo ko reikia pradėti norint gauti APVA paramą saulės elektrinei?

Pirmiausia verta apgalvoti apytikslį planuojamos saulės elektrinės galingumą. Tada užpildyti Energijos skirstymo operatoriui (ESO) adresuotą techninių sąlygų prašymą norimo galingumo saulės elektrinei. 
Iš ESO gavus elektrinės prijungimo technines sąlygas ir sulaukus APVA kvietimo teikti paramos saulės elektrinei prašymus, bus galima teikti prašymą APVA (išduotos techninės sąlygos privalo galioti paraiškos teikimo metu).
Paramos saulės elektrinei prašyme reikia nurodyti ne didesnę galią nei nurodyta AB Energijos skirstymo operatoriaus išduotose elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygose.

Per kiek laiko galėsiu įsirengti saulės elektrinę su APVA parama?

Saulės elektrinės įsirengimo projekto laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 9 mėnesiai nuo paraiškos pateikimo dienos.

Kokią saulės elektrinę galite įsirengti su parama?

Su APVA parama galite įsirengti saulės elektrinę ant šlaitinio stogo, ant plokščio stogo, ant žemės arba saulės parke. 
Vertinant paraiškas į pastatą integruotoms saulės elektrinėms skiriamas aukštesnis balas.

Kokie reikalavimai įsigyjamai saulės elektrinės įrangai?

  • Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus;
  • Saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija;
  • Inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.

Kokie APVA reikalavimai finansavimą saulės elektrinėms norintiems gauti fiziniams asmenims?

Finansavimas skiriamas fiziniam asmeniui nuosavybės teise valdančiam elektros vartojimo objektą ir bet kokiais teisėtais pagrindais elektrinės įrengimo objektą (kaip apibrėžta finansavimo fiziniams asmenims skyrimo tvarkoje).
Elektros vartojimo objektas yra fizinio asmens, nuosavybės teise valdomas gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas, gyvenamosios paskirties butas arba sodų paskirties pastatas (sodo namas),  kurie yra įregistruoti Valstybės Įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Nekilnojamojo turto registre, į kurį bus nukreipiama atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra.

Įrengimo objektas yra  fizinio asmens bet kokiais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomas žemės sklypas arba pastatas, ir kuriame įrengiamos atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios technologijos, skirtos elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms. Bet kokiais kitais teisėtais pagrindais (pvz. nuosavybės teisė, nuoma, panauda) valdomo žemės sklypo ar pastato valdymo juridinis faktas turi būti įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre. Nuomos ar panaudos sutartis turi galioti ne mažiau kaip 6 metus nuo projekto registracijos formos pateikimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dienos.

Statinio baigtumui reikalavimai nekeliami.

Strommen Solaris

Om REC