Partner

REC-Certified Solar Professional program

REC-Certified Solar Professional program

REC - en av de mest innovativa solmodultillverkarna över hela världen med mer än 25 års erfarenhet, introducerar REC Certified Solar Professional-programmet. Vi inbjuder dig att bli certifierade REC installatörer.

Varför är det värt att bli en certifierad REC-installatör?

Tack vare detta unika certifieringsprogram kommer du inte bara att bekanta dig med de bästa metoderna för hur du installerar REC-solmoduler, utan det här är också ett utmärkt tillfälle att få förtroende bland dina kunder. Både REC-solmodulerna i premiumklass och de professionella installationstjänsterna för dessa produkter ger slutkunden en garanti för att deras val att överlåta installationstjänsterna till dig är den mest korrekta lösningen. 

  • Programmet är gratis. 
  • Utbildningen genomförs på engelska eller tyska från REC-tillverkaren själv. 

REC ProTrust-garanti

REC TwinPeak 5 - för dig som kombinerar design och ekonomi

Av mer än 4 miljoner REC-solcellsmoduler som produceras varje år går endast mindre än 0,01% till garantiservice. REC ProTrust garantipaket innehåller produkt-, effektivitets- och installationsgarantier: 

  • Produktgaranti - 25 år. För fall av defekter i modulerna. 
  • Garantin för den genererade effekten är 25 år. Se till att produkten fungerar enligt specifikationerna. 
  • Garanti för installationsarbete - 25 år. I de fall då modulen ändras och det är nödvändigt att täcka kostnaden för arbetskraft. 

* Garantivillkoren gäller för fysiska personer som installerar kraftverk upp till 25 kW när installationsarbetet utförs av certifierade REC-installatörer.

Kontakta oss